کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۲۵۱ ویدئو

آموزش نویسندگی - استاد تیموری

در این ویدیو کوتاه شما با آموزش نویسندگی و اصول آن توسط استاد تیوری آشنا می شوید