کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۶۰۸ ویدئو

سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

متقاضیان تحصیل در رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به منظور اولویت بندی انتخاب های خود می بایست به سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 به آدرس azmoon.org مراجعه نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 می پردازیم . 

منبع :

www.heyvagroup.com/video/513/azad-university-masters-course-selection-site.html