کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

جهان با نوعی بیماری در کاخ سفید روبروست

بعیدی نژاد در گفتگو با راشاتودی به همین علت، تعامل هایی در سطح جهانی شکل می گیرد تا از توانمندی و نفوذ دلار آمریکا در بازارهای بین المللی ک