کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

عبور ازخط 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده / شمارش معکوس برای گام بعدی

شمارش معکوس برای عملیاتی شدن مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی ایران آغاز شده و 6 تیر به صفر مرسد و این یعنی افزایش تولید آب سنگین و عبور از خط