کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۷۹۶۹ ویدئو

اختصاصی: ناگفته های مدیریتی علی اکبرطاهری در پرسپولیس

مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی اکبر طاهری در مورد حواشی باشگاه پرسپولیس