کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

اتفاق جدید وتحولی جدید برای اکسیژن رسانی به خون

هشدار این یک تبلیغ نیست! گوشی موبایل دست شما اینترنت دارد و مرورگر و میتونین در خصوص این قارچ و خواص اون جستجو کنید چه انگلیسی چه فارسی! اطلاعات بیشتر با شماره تماس کارشناس ارشد تیم تحقیقاتی فردوسی 09157509007ما را در فضای مجازی دنبال کنید@ganodermairanoficialتلگرام _اینستاگرام_ی