کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۲۳۵ ویدئو

ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس درمیان هواداران معترض

ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس که درمیان هواداران معترض حاضر شده بود با شعاراستعفا استعفاروبرو شد و دوباره به ساختمان باشگاه بازگشتwww.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : ایرج عرب، مدیرعامل پرسپولیس درمیان هواداران معترض