کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۲۰۷۹ ویدئو

پشت پرده های مذاکرات سازش بین ایران و آمریکا از زبان سعید جلیلی

پشت پرده های مذاکرات سازش بین ایران و آمریکا از زبان سعید جلیلی