کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۴۶۶۲ ویدئو

پشت پرده های مذاکرات سازش بین ایران و آمریکا از زبان سعید جلیلی

پشت پرده های مذاکرات سازش بین ایران و آمریکا از زبان سعید جلیلی