کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۸۳۰۴ ویدئو

گزارش سی و سومین جشنواره ملی قران و عترت دانشجویان

مرحله ملی سی و سومین جشنواره ملی قران و عترت دانشجویان کشور در آبان ماه 1397 توسط معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. گزارش سی و سومین جشنواره ملی قران و عترت دانشجویان