کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۶۰۷ ویدئو

یادگیری عمیق به زبان ساده : مقدمه مجموعه - قسمت اول

آیا شما هم با توضیحات بیش از حد فنی در مورد یادگیری عمیق غرق شده اید؟ اگر این چنین است، این مجموعه شما را به این حوزه که به سرعت در حال پیشرفت است، می رساند؛ بدون ریاضیات و کد نویسیبرای اطلاعات بیشتر به سایت مجله شهاب مراجعه کنید https://shahaab-co.ir/mag/edu/deep-learning/deep-l