کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۴۵۳ ویدئو

7 پاسخ قاطع رهبر انقلاب به نخستوزیر ژاپن - آیت الله خامنه ای

در نماهنگ7 پاسخ قاطع رهبر انقلاب به نخست وزیر ژاپنمروری بر مهمترین نکات دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر انقلاب داشته است. 7 پاسخ قاطع رهبر انقلاب به نخستوزیر ژاپن - آیت الله خامنه ای