کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۷۹۷ ویدئو

دومین روز تمرین امیدها با مجیدی

دومین روز تمرین امیدها با مجیدی سرمربی جدید تیم امید به دنبال شناخت بیشتر بازیکنان دعوت شده