کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

ورود بروس لی افغانستان به هالیوود با فیلم او برگشت!

این فیلم تحت نام He is back یااو برگشتساخته می شود و قرار است مرحله فیلمبرداری او در ماه فوریه سال 2019 آغاز شود. ورود بروس لی افغانستان به هالیوود با فیلم او برگشت!