کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۶۲۰ ویدئو

در مورد گاو ها بدانید

گاو ها حیواناتی هستند که حافظه بسیار خوبی دارند آنها مسیر ها وسایل و محل هایی غذا میخورند را به خوبی یاد میگیرد