کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۷۲ ویدئو

وضعیت ملخ‌ های مهاجر در استان هرمزگان

از اواخر سال گذشته مناطق مختلف ایران با هجوم ملها مواجه شد این مسله به اراضی کشاورزان خسارت زده و تمام یا بخشی از محصولات تولیدی آها را