کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۴۵۳ ویدئو

یه دقه آموزش درباره محیط زیست / چه بلایی سر محیط زیست و زمین میاریم؟

یه دو دقه دیگه گوش بده اگه با همین فرمون بریم جلو، چه بلایی سر محیط زیست و زمین میاریم بترسیم از آینده ترسناکی که خیلی هم آینده نیست دم در