کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۷۷۴ ویدئو

خانهٔ کوچک 48

سریال - خانهٔ کوچک در چمنزار - 1974 Little House on the Prairie - ق 48 ، ( الن من ) - این سریال داستان خانواده ای کشاورز را در قرن نوزدهم نشان می دهد که در روستایی به نام والنات گرو اقامت کردند. در این سریال داستان زندگی لورا اینگلز فرزند دوم این خانواده، قهرمان اصلی این فیلم، از