کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

آموزش ایجاد پترن روی مکعب روبیک 3×3( زیبا سازی روبیک)

آموزش ایجاد پترن روی مکعب روبیک 3×3( زیبا سازی روبیک)