کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۸۵۵ ویدئو

شیر دوباره گران شد

گران شدن شیر خام در بازار لبنیات تاثیر گذاشت و بازار لبنیات را دچار سردرگمی کرد