کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۱۰۴۸۹ ویدئو

فراخوان رئیس قوه قضاییه درباره فضای مجازی

شبکه دو- 25 خرداد 98- 2030 رئیس قوه قضاییه با انتشار فراخوانی در فضای مجازی از نخبگان و مردم خواست در روند تحولات قوه قضایی و مشارکت مستقیم داش