کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

برنامه سوپر کلینیک حیوانات با زیر نویس فارسی قسمت 15

در برنامه این هفته استیو متوجه میشود سگش که نام مایا نام دارد دچار مشکلی شده و پاهایش لنگ میزند و از این موضوع به شدت نگران شده و برای درمان مایا آن را به سوپر کلینیک حیوانات میبرد و . برنامه سوپر کلینیک حیوانات با زیر نویس فارسی قسمت 15