کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۷۷۴ ویدئو

نمونه مسابقات ماز Maze نمایندگی My Robot Time

نمونه مسابقات ماز Maze نمایندگی My Robot Time- آموزش برنامه نویسی و ساخت ربات- آموزشگاه رباتیک ماتریس- -www.matrisrobotic.com -Email: info@matrisrobotic.com -اینیستا: @matris_robotic -تلفن: 09144001257 نمونه مسابقات ماز Maze نمایندگی My Robot Time