کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۱۰۵۷۰ ویدئو

چرا سگ ها پارس میکنند ؟؟؟

چرا سگ ها پارس میکنند . هر پارسی نشانه درخواستی از سوی سگ شماست. سگ خود را بشناسید