کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۶۲۰ ویدئو

افشین خدایاری بهترین مبارز ایران

افشین خدایاری یکی از بهترین مبارز های ایران سر فیلمبرداریوی در سال 95 به سورت حرفه ای در رشته های مختلف از جمله : کیوکوشین.کیک بوکسینگ.mma.موی تایکار خود را آغاز کرد این مبارز حرفه ای مقام های حرفه ای از جمله مدال برنز جهانی کیوکوشین.قهرمانی مسابقات بلاروس روسیه بدست آورده است ا