کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۰۶۶۰۷ ویدئو

مین گذاری یا اشیا پرنده ناشناس در حمله به دو نفتکش+بررسی فیلم ادعایی آمریکا

مین گذاری یا اشیا پرنده ناشناس در حمله به دو نفتکش+بررسی فیلم ادعایی آمریکا