کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۵۷۲۴۹ ویدئو

صوت نادری و مدیران خنگ ایرانی

صوت نادری و مدیران خنگ ایرانیصوت نادری (نماینده پاوه و اورامانات) در همایش هتل پارسیان، هنگامی که مدیران را خنگ خطاب می‌کند!