کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

تمدید معافیت عراق از تحریم های ضد ایرانی آمریکا

شبکه دو- 20:30 | عقب نشینی آمریکا در برابر ایستادگی عراق. تمدید معافیت بغداد از تحریم های ایران. بعد از مواضع مقامات عراقی درباره ادامه روابط اقتصادی و سیاسی با تهران با وجود تحریم های آمریکا، وزارت خارجه آمریکا امروز از تمدید معافیت عراق برای واردات برق و گاز از ایران به مدت سه