کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۷۱۰ ویدئو

چه زمانی به مشاوره نیازمندیم؟

خانم فرزانه شقایق در این کلیپ آموزشی در ارتباط با نشانه هایی که مشخص می کند که افراد به مشاوره روانشناسی نیاز دارند گفتگو می کنندبرای دانل