کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۴۵۱۴۸ ویدئو

دکلمه عاشقانه جنون منطقی با اجرای زیبای سامان کجوری

دکلمه زیبا و عاشقانهجنون منطقیبا شعری شاهکار از مرحوم افشین یداللهی با اجرای پر احساس سامان کجوری، آقای خاص دکلمه ایران....این یک جنون منطقی است که می خواهمت هنوز، حسی بغیر عاشقی است که می خواهمت هنوز...شاید فریب آینه است که تکرار می شود، این هم دروغ صادقیست که می خواهمت هنوز Ins