کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۳۷۷ ویدئو

نظر سلطانی فر درمورد وضعیت سرمربی پرسپولیس

پاسخ وزیر ورزش در مورد ابهامات ماندگاری برانکو در پرسپولیس