کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۷۹۸۷ ویدئو

نظر سلطانی فر درمورد وضعیت سرمربی پرسپولیس

پاسخ وزیر ورزش در مورد ابهامات ماندگاری برانکو در پرسپولیس