کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۲۱۲۶ ویدئو

راه‌حل‌های وزیر راه ‌برای کنترل قیمت مسکن و اجاره

راه‌حل‌های وزیر راه ‌برای کنترل قیمت مسکن و اجاره؛ تشکیل مؤسسات اجاره‌دهی‌ و ‌احداث 400 هزار واحد‌ مسکونی www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :