کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۹۶۹۹۰ ویدئو

سفری در طبیعت گینه

گینه با نام رسمی جمهوری گینه کشوری زیبا با مناظری طبیعی در شمال غربی آفریقا است که از شرق به اقیانوس اطلس وصل می شود و در جنوب شرق با نام laquo