کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۸۱۲۷ ویدئو

تولید برچسب های هوشمند توسط محققان ایرانی

محققان ایرانی در آزمایشگاه ریز فرآوری برچسب های هوشمندی ساختند که در بدن انسان فاکتورهای ضروری را در هر شرایطی اندازه گیری و با اتصال به تلفن همراه نتایج را تحلیل می کند. جهت مشاهده ویدئو های بیشتر، کانال سروش وبسایت به نشانی Sapp.ir/wefam.ir و کانال گپ وبسایت به نشانی Gap.im/wef