کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۹۴۳۱ ویدئو

سخنان زیبای داریوش سجادی در مورد سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران

سخنان زیبای داریوش سجادی در مورد سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران