کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۸۱۲۷ ویدئو

ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی