کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۵۲۰ ویدئو

سنگ الیگودرز یا سنگ ازنا

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت imaxstone.com مراجعه نمایید. یکی از دسته های پرکاربرد سنگ ساختمانی در پروژه های ساختمان سنگ مرمریت می باشد. یکی از انواع سنگ مرمریت که در ایران استخراج و تولید می گردد سنگ چینی ایران است که در خارج از کشور به سنگ وایت ماربل معروف می باشد. از انواع سنگ چینی می توان به سنگ الیگودرز / سنگ ازنا / سنگ قروزه و سنگ نیریز اشاره نمود.

http://imaxstone.com/2019/06/سنگ-الیگودرز-یا-سنگ-ازنا/