کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۵۲۰ ویدئو

ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات این شورا به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی