کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۸۲۶۰۶ ویدئو

اجرای فن اصیل ایرانی مشک سقا توسط کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی

اجرای فن اصیل ایرانیمشک سقاتوسط کشتی گیر نوجوان ایرانی در مسابقات جهانی. به گفته سایت فیلا این فن در 50 سال اخیر توسط هیچ کشتی گیری در هیچ سطح و رده ای زده نشده است. اجرای فن اصیل ایرانی مشک سقا توسط کشتیگیر ایرانی در مسابقات جهانی