کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۴۲۴ ویدئو

جاذبه گردشگری 200 متری در کلمبیا│ نزاع دو شهر برسر مالکیت یک سنگ پرطرفدار

لا پیه درا دل پنولیاسنگ ال پنولکه به سنگ گوآتاپه هم معروف است صخره بزرگی در مرز میان دو شهر کوچک گوآتاپه و ال پنول در آنتیوکیا و یکی از جاذبه های معروف کشور کلمبیا است. جاذبه گردشگری 200 متری در کلمبیا│ نزاع دو شهر برسر مالکیت یک سنگ پرطرفدار

تازه ترین ویدئوها