کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۹۵۴۹ ویدئو

گوشه‌هایی از جلسات تمرینی تکنیک‌های سنگنوردی باشگاه کوهنوردی تهران

گوشه‌هایی از جلسات تمرینی تکنیک‌های سنگنوردی باشگاه کوهنوردی تهران