کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

شصت ثانیه: ساختن وی پی ان برای ایرانیان داخل کشور - رنگ شادى

در این ویدئو آموزش داده می شود: یک- چنانچه پایگاه مورد اعتمادی در خارج کشور دارید (اعم از افراد، بستگان و خصوصاً سایت های مورد اعتماد شما در خارج کشور) آنها می توانند برای از طریق اینترنت امن خود برای شما اقدام به ساخت Vpn کرده و شما را با همان امنیت اینترنت اروپا، امریکا و سایر