کل ویدئوها تاکنون: ۱۶۴۵۱۴۸ ویدئو

سوپراسلوموشن 09221274005- دور زدن بسیار زیبا با موتور سنگین قسمت 2

ثبت تصاویر تا 1000 فریم بر ثانیه4005-127-0922 فیلمبرداری تا 1000 فریم بر ثانیه (در سه حالت 1000 و 500 و 250 فریم ) و امکان آهسته نمودن دوباره فیلم تا دوبرابر در نرم افزار سوپراسلوموشن 09221274005- دور زدن بسیار زیبا با موتور سنگین قسمت 2