کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۱۲۲ ویدئو

ریمیکس مداحی داره میریزه جواد مقدم

داره میریزه؛ گُله که از آسمون، داره میریزه رو سرِ زمین و زمون●♪♫داره میریزهمیریزه ●♪♫داره میریزه از آسمون؛ ستاره ملک●♪♫میریزه باز خدا رو سفره ها؛ نمک●♪♫میریزهداره میریزهمیریزه ●♪♫خبر اومده سر زده سپیده؛ مبارکه قدمِ نو رسیده●♪♫مهمونیهچراغونیه ●♪♫امشب دل همه شیعه ها؛ خراسونیه●♪♫ ر