کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۵۲۰ ویدئو

سنگین گنبد ندارد نام نشانی بر روی مرقد ندارد سید مجید بنی فاطمه

مداحی سنگین سید مجید بی فاطمه در صفر 1440 در هیعت ریحانته الحسین تهران ، به مناسبت تخریب قبور ائعمه بقیع . سنگین گنبد ندارد نام نشانی بر روی مرقد ندارد سید مجید بنی فاطمه