کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۱۴۰ ویدئو

چگونه من در غزه از خاکستر و خرده سنگ بلوک درست کردم

مجد مشحراوی در حال راه رفتن در بین خرابه‌ های جنگ همسایگانش در غزه بود که فکری به ذهنش خطور کرد:چه می‌شود اگر او بتواند خرده سنگ بردارد و به مصالح ساختمانی تغییرش دهد؟ ببینید چگونه او یک بلوک را از خاکستر طراحی می‌کند تا به مردم در بازسازی خانه شان کمک کند.در این ویدیوی سخنرانی ت