کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۱۰۵۲۱ ویدئو

پرونده ناتمام

مستند 'پرونده ناتمام' به کارگردانی جواد موگویی - سال 1395 - پرونده ناتمام حاصل پژوهشی پنج ساله در یکی از پیچیده ترین پرونده های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی است انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab