کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۳۱۹۱۵ ویدئو

پرسش و پاسخ در اینستاگرام به صورت زنده – موضوع این هفته: آزاد!

از آنجا که در لایو های قبلی با اینکه موضوع لایو مشخص بود، سوالات متفاوتی از کاربران مشاهده می شد که مایل بودیم به آن ها پاسخ دهیم اما خارج ا