کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۷۶۰۲ ویدئو

دستگاه تشخیصدهنده و دمانگر سرطان

شرکت Reflexion دستگاهی جدید تولید کرده است که پیشرفتی بزرگ در درمان سرطان به شمار می رود. این دستگاه قادر است محل دقیق سرطان را تشخیص داده و به کمک امواج تومور را از بین ببرد. دستگاه تشخیصدهنده و دمانگر سرطان