کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۹۶۰۲۷ ویدئو

استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری

  • آموزش
  • 1
  • 0
  • چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۰:۲۸
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری---

https://download-thesis.com/product/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d9%84%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af/