کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۷۱۰ ویدئو

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

  • آموزش
  • 3
  • 0
  • سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰:۰۷
  • آموزشی - تماشا
  • داغ کن

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران---

https://download-thesis.com/product/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c/